Toiminnan tavoitteet

 1. Vähentää omaishoitajan yksinäisyyttä
 2. Löytää ja rohkaista läheisiä, ystäviä, naapureita ja muita asiasta
  kiinnostuneita vapaaehtoisia ryhtymään omaishoitoperheen
  tukihenkilöksi.
 3. Valmentaa omaishoitoperheiden tukihenkilöitä. Tukihenkilö voi
  rohkaistua lähipiiristä tai vapaaehtoistoimijoista. Valmennuksen
  tavoitteena on rohkaista ja lisätä valmiuksia tukihenkilönä toimimiseen.

Toiminta aloitetaan kotikäynnillä, jolloin keskustellaan omaishoitotilanteesta ja mietitään keinoja, joilla sinä omaishoitajana jaksaisit paremmin. Kotikäynneillä esitellään erilaisia tukimuotoja ja pohditaan yhdessä, että, mikä tai mitkä tukimuodot sopisivat parhaiten.

Lisäksi voidaan yhdessä työntekijän kanssa kartoittaa lähipiiriä ja lähipiiriin kuuluvien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua arkeenne ja mahdollisesti tukihenkilövalmennukseen. Jos omaista lähipiiristä ei löydy tukihenkilöä, voidaan sellaista etsiä myös vapaaehtoistoiminnan kautta. Tukihenkilö tuo vaihtelua perheen arkeen läsnäolollaan, keskustellen, kuunnellen ja kannustaen. Tavoitteena on, että omaishoitajalla on henkilö, jonka kanssa voi jakaa omaishoitoon liittyviä asioita.  Asiat helpottuvat, kun ne voi jakaa toisen henkilön kanssa.

Tukihenkilö voi olla perheen apuna yllättävissä tilanteissa; jos omaishoitaja sairastuu tai hoidettavalle on järjestettävä tilapäishoitoa. Omaishoitajalla on henkilö, jonka puoleen voi kääntyä

Tuki omaishoitajalle

 • Keskustelua ja kuuntelua
 • Kannustusta ja rohkaisua
 • Yhdessäoloa ja huolenpitoa
 • Neuvontaa ja ohjausta

Vapaaehtoisten koulutus perustuu yleisinhimillisiin kansalaistaitoihin.  Vapaaehtoistoimijoita valmennetaan niin, että he osaavat ja uskaltavat auttaa myös konkreettisissa asioissa, jotta omaishoitaja saa mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Tukihenkilöiden tuettu ja suunnitelmallinen perheisiin saattaminen kuuluu prosessiin. Valmennusmallissa otetaan huomioon vapaaehtoisen jaksaminen, kannustus ja tarvittava tuki ja ohjaus.

Tukihenkilölle tarjotaan:

 • Vaihtelua ja virkistystä arkeen
 • Valmennusta ja koulutusta tärkeään tehtävään.
 • Yhteyttä muihin vapaaehtoisiin ja hyvinvoinnista huolenpitoa

STEA, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus rahoittaa toimintaa.