Kuntoutuskurssilta toimintakykyä

Omaishoitajien kuntoutuskurssit on tarkoitettu omaishoitajina päivittäin toimiville henkilöille, jotka jonkin sairauden ja/tai mahdollisten uupumusoireiden perusteella tarvitsevat kuntoutusta. Omaishoitajat voivat olla eri-ikäisiä eikä omaishoidon tuen saaminen ole edellytys valinnalle.

Kelan järjestämien kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Kuntoutuskursseilla omaishoitajaa ohjataan löytämään keinoja oman kunnon ylläpitämiseen sekä välineitä oman jaksamisen tueksi.

Kela järjestää omaishoitajien kuntoutuskursseja sekä yksilö- että parikursseina. Parikursseille osallistuvat omaishoitaja ja hoidettava läheinen yhdessä. Kuntoutuskurssit järjestetään avo- tai laitosmuotoisina kuntoutujien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Avokuntoutuskurssilla yövyt kotona. Laitoskuntoutukseen sisältyy yöpyminen.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutushakemus (KU132) on täytettävä huolellisesti. Kuntoutushakemuslomakkeita saa Kelan toimistoista tai ne voi tulostaa Kelan verkkosivuilta.

Lomat ja kuntoutus

Hae lomalle

Omaishoitajien tuetut lomat on tarkoitettu Sinulle, joka autat läheistäsi selviytymään arjessa. Lomille hakeakseen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen tai saada omaishoidon tukea.

Omaishoitajalomalla saa pienen tauon arkeen, vertaistukea sekä asiantuntijoiden ohjausta arjen tueksi. Lomalla on aikaa paneutua omaishoitajan elämässä tärkeisiin asioihin. Osa lomista on tarkoitettu omaishoitajalle ja apua tarvitsevalle läheiselle yhdessä.

Omaishoitajaliiton omaishoitajalomat toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Loman kesto on 5 vuorokautta ja omavastuuhinta on 125 e/hlö sekä matkakulut lomakohteeseen.

Näin haet omaishoitajalomalle

Sähköinen tai tulostettava lomahakemus löytyvät lomajärjestön sivuilta.

Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja perustella loman tarve hyvin. Tietoa lomista ja hakemisesta. 

  • Ensikertalaiset ovat etusijalla valinnoissa. Tuetun loman voi saada korkeintaan joka toinen vuosi.
  • Perustelut loman tarpeelle mm. oma kuvaus omaishoitotilanteesta ja jaksamisesta omaishoitajana.
  • Hakijan ei tarvitse olla sopimusomaishoitaja tai Omaishoitajaliiton jäsenyhdistyksen jäsen.

Hakuohjeita ja lomakkeita:
Katja Havula, p. 040 515 8006
katjahavula.omaishoitajat@pp.inet.fi