Olenko omaishoitaja?

Omaishoitotilanteita on monenlaisia. Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoito on elämäntilanne, jossa auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin perheen elämään.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeammin henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotilannetta tai omaishoitajana olemista ei voi kuitenkaan määritellä ainoastaan lakisääteisen omaishoidon tuen perusteella.

Soita ja varaa aika tapaamiselle Omaishoitokeskukseen:
Ohjaus ja neuvonta Puh: 040 515 8006 (ti ja to klo 9.00 – 12.00)

Tunnista omaishoitotilanne

Moni läheistään kotona päivittäin hoitava ei tunnista itseään omaishoitajaksi. Usein läheisen kunto voi heikentyä vähitellen ja tilanteeseen ajaudutaan huomaamatta. Omaishoidon tunnistaminen ja tunnustaminen voi olla vaikeaa ja hieman pelottavaakin, mutta se kannattaa.

Omaa tilannetta voi arvioida esimerkiksi tekemällä ”Olenko omaishoitaja” -testin Tunnista omaishoitotilanne -sivulla.

Tutustu omaishoidon oppaaseen!

Lataa ammattilaisille suunnattu esite!.

Työikäisen omaishoitajan polku ja toimintamalli

Työikäiselle omaishoitajalle Turku AMK:n OmaTyky-hankeessa luotu omaishoitajan polku ja toimintamalli työikäisen omaishoitajan kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Työikäisen omaishoitajan polku: https://www.thinglink.com/scene/1654815964480405505

Toimintamalli: https://www.thinglink.com/card/1654794871703076865

Miten haet omaishoidontukea?

Omaishoitotilanteeseen on mahdollista saada tukea. Omaishoidon tukea, sekä kotiin tuotavia palveluja haetaan, ja ne myöntää harkinnan perusteella hoidettavan kotikunta. Heti, kun perheessä herää kysymys mahdollisesta omaishoitotilanteesta, kannattaa olla yhteydessä kotikunnan sosiaalitoimistoon/omaishoidontukeen ja selvittää mahdollisuuksiaan saada apua ja tukea.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta.

Yhdistyksessä neuvomme, sekä avustamme tuen ja palveluiden hakemisessa. Palvelumme on maksutonta, eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Jos et ole vielä virallinen omaishoitaja, voit tulla tapaamaan ja keskustelemaan, niin selvitetään yhdessä, että mitä tukea voit saada.

Lataa tästä Omaishoitoperheen tuet A4 kooste

Soita ja varaa aika tapaamiselle Omaishoitokeskukseen:
Ohjaus ja neuvonta Puh: 040 515 8006 (ti ja to klo 9.00 – 12.00)

Yhteystiedot ja linkkejä

Turun Seudun Omaishoitajat ry.
Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
(Bussit 2, 2A,2B, 2C, 99, ja palvelulinja p2 )
Soita: 040 681 4965 | Olemme avoinna arkisin klo 9 – 15

Skip to content