Vaikuta Omaishoidon asiakasraadissa

  • Asiakasraadin tarkoituksena on kuulla omaishoitajien näkemyksiä, odotuksia ja kehittämistarpeita heidän käyttämistään palveluista.
  • Asiakasraadin tavoitteena on kehittää omaishoitajien palveluita yhteistyössä Turun kaupungin päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa.
  • Asiakasraati toimii omaishoitajien vaikuttamiskanavana.
  • Mahdollisuus vuoropuheluun omaishoitajien ja omaishoidon eri toimijoiden kesken.
  • Vuoropuhelu auttaa viranhaltijoita ja päättäjiä ymmärtämään omaishoitajan arjen haasteita, ja omaishoitajat saavat tietoa palveluiden järjestämisestä ja päätöksenteon prosesseista.
  • Kehittämisehdotusten ja puoltolausuntojen käsittely ja eteenpäin vienti.
  • Tiedottaminen ja muu yhteistyö.

Kokoonnumme Omaishoitokeskuksessa os. Vanha Hämeentie 105 20540 Turku

Lisätietoja arkisin 9-14

Katja Havula p. 040 515 8006
katjahavula.omaishoitajat@pp.inet.fi

Yhteystiedot ja linkkejä

Turun Seudun Omaishoitajat ry.
Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
(Bussit 2, 2A,2B, 2C, 99, ja palvelulinja p2 )
Soita: 040 681 4965 | Olemme avoinna arkisin klo 9 – 15